بازدید فرماندار ویژه دزفول از بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)

مهندس خردمند فرماندار ویژه دزفول به همراه مهندس فرهی رییس اتاق اصناف دزفول ضمن قدردانی از زحمات مدیریت و پرسنل بیمارستان خیریه امام حسن مجتبی (ع) از تجهیزات و امکانات بیمارستان بازدید کرده و مراحل پیشرفت ساختمان جدید ۸ طبقه را پیگیری کردند.
در این دیدار مدیریت بیمارستان در مورد چالش‌ها و موانعی که در مسیر پیشرفت بیمارستان وجود دارد، مواردی را به فرماندار اعلام کردند.