دسته بندی بخش (دپارتمان): بخش های مرکز

اداری

اداری

مدیرعامل رئیس دفتر و مشاور مدیرعامل مالی  مشارکت…
رادیوتراپی

رادیوتراپی

ارائه خدمات 100 درصد رایگان رادیوتراپی به بیماران…
انکولوژی

انکولوژی

در این مرکز خدمات شیمی درمانی سرپایی در…
هماتولوژی

هماتولوژی

بخش بستری بزرگسالان مرکز شامل 10 اتاق مجهز…
کلینیک

کلینیک

ارائه خدمات 100 درصد رایگان پذیرش، ویزیت، معاینه…