انکولوژی

در این مرکز خدمات شیمی درمانی سرپایی در محیطی آرام با ظرفیت ۳۵ تخت توسط پرستاران مجّرب و دوره دیده و پزشکان متخصص سرنگ و سرم دقیق، ارائه می گردد. بیماران برای انجام شیمی درمانی با گرفتن وقت قبلی مراجعه می نمایند.

شیمی درمانی یکی از روش های درمان سرطان است که طی آن معالجه با استفاده از داروها انجام می شود و غالبا ترکیبی از داروها، مورد استفاده قرار می گیرد.

شیمی درمانی به تنهایی و یا به همراه دیگر روش های درمانی، برای نابود کردن سلول های سرطانی در بدن به کار گرفته می شود. بسیاری از انواع سرطان را می توان با بکارگیری ترکیبی از داروهای شیمی درمانی معالجه کرد. شیمی درمانی غالباً علاوه بر جراحی و پرتودرمانی برای نابود کردن سلول های سرطانی که ممکن است هنوز باقی مانده باشند به کار گرفته می شود.

خدمات بخش

  • شیمی درمانیرایگان

ساعات کاری