هماتولوژی

بخش بستری بزرگسالان مرکز شامل ۱۰ اتاق مجهز به بهترین امکانات با ظرفیت ۳۰ تخت بستری و اتاق ایزوله می باشد.

تجهیزات این اتاق ها شامل مانیتورینگ، ساکشن، اکسیژن سانترال، یخچال و … جهت رفاه و آسایش بیماران است.

ساعات کاری